دانشگاه منچستر (UOM) یک دانشگاه تحقیقاتی بزرگ است که در سال 2004 با ادغام انستیتوی علوم و فناوری دانشگاه منچستر تشکیل شده است.

شهر

London

رتبه داخلی دانشگاه

7

رتبه خارجی دانشگاه

7

دانشگاه منچستر (UOM) یک دانشگاه تحقیقاتی بزرگ است که در سال 2004 با ادغام انستیتوی علوم و فناوری دانشگاه منچستر تشکیل شده است.

شهر

London

رتبه داخلی دانشگاه

6

رتبه خارجی دانشگاه

6

کالج Bishopstrow یکی از معروف‌ترین کالج‌های شبانه‌روزی و بین‌المللی انگلستان است. علت معروفیت این کالج به دلیل برخورداری از استانداردهای بالای آموزشی است. ایجاد یک فضای دوستانه، امن و راحت موجب شده تا دانش‌آموزان به سرعت با فضای مدرسه خو گرفته و فرآیند یادگیری را با بهره‌وری بالایی به انجام رسانند. استفاده از کورس‌های آموزشی حرفه‌ای و مهم‌تر از همه، استفاده از مدرن‌ترین شیوه‌های یادگیری، دانش‌آموزان Bishopstrow College را برای حضور در بهترین دانشگاه‌های انگلستان آماده می‌کند. این کالج دوره‌های پیش‌نیاز آموزشی ورود به دانشگاه را برای رده‌های سنی 7 الی 17 سال ارائه می‌کند.

شهر

London

رتبه داخلی دانشگاه

5

رتبه خارجی دانشگاه

5

دانشگاه منچستر (UOM) یک دانشگاه تحقیقاتی بزرگ است که در سال 2004 با ادغام انستیتوی علوم و فناوری دانشگاه منچستر تشکیل شده است.

شهر

London

رتبه داخلی دانشگاه

4

رتبه خارجی دانشگاه

4

دانشگاه منچستر (UOM) یک دانشگاه تحقیقاتی بزرگ است که در سال 2004 با ادغام انستیتوی علوم و فناوری دانشگاه منچستر تشکیل شده است.

شهر

Cambridge

رتبه داخلی دانشگاه

3

رتبه خارجی دانشگاه

3

دانشگاه منچستر (UOM) یک دانشگاه تحقیقاتی بزرگ است که در سال 2004 با ادغام انستیتوی علوم و فناوری دانشگاه منچستر تشکیل شده است.

شهر

Manchester

رتبه داخلی دانشگاه

2

رتبه خارجی دانشگاه

2